Návrhy

Níže si můžete prohlédnout naše návrhy rozhleden pro Javořici. Takto si věru představujeme, že by na vrcholu Javořice mohla rozhledna vypadat.

Pokud jsme náhodou některé méně perspektivní návrhy opomněli, můžete je nalézt ZDE.

Proč jsou návrhy takové, jaké jsou? O designu si počtěte ZDE.

Vidíte to hezčeji? Pošlete nám svoje skici (ale můžete i skicy) na rozhlednajavorice(zavinovačka)seznam(tečka)cz .

A jakou rozhlednu si přeje hlas lidu? Klikněte ZDE a uvidíte výsledky ankety.

Náš cíl je však jasný – rozhledna s (nejvrchnější) vyhlídkovou plošinou ve výšce 900 m n.m.


1. Vznášející se kalich
«Velmi sebevědomé – přesto však lehké – řešení, které si vytvoří druhý vrchol Javořice, kdekoli se postaví.»

Přízemí je zastřešeno zavěšenou konstrukcí s poloprůsvitnou plachtovinou – v zájmu kultivace prostoru pro účely pietních shromáždění a ceremoniálů.


2. Harfový kalich
«Pietní stavba s vlastní intimní zónou – pohled k vysílači je odstíněn hradbou lan.»

(Pozn.: Středový «sloup» je v horní části rozšířen laminátovým opláštěním pro případ umístění zakrytých antén, bude-li třeba některé přesunout ze stožáru vysílače. Bez tohoto opláštění by byl celý tvar štíhlejší.)


3. Diamantový kalich
«Jak až může být ladná a štíhlá rozhledna s bezbariérovou stezkou ústící 40 m nad zemí? Inu, třeba takhle:»

Diamantový kalich


4. Přestavba/dostavba vysílače (různá řešení)

«Řešení rozhledny v ose vysílače je vždy velmi sympatické.»

Vysílačo-rozhledno-kostel

Rozhlednokostel

Stožár vysílače ponechán v původní podobě, pouze vkusně opláštěn (do výšky 100 m). Vedle něj druhá věž – prvních 27 m nad zemí železobeton, výš ŽB nebo ocel. I této věži dodává tvar nenosné opláštění. Pojistný systém lan/táhel stabilizuje konstrukci, aby nebyla omezena statika vysílače. Uvnitř opláštění nižší věže prostor pro antény. Všechny části konstrukce v místech styku s člověkem nerozbitné, neprostupné a vandalo-odolné. To samé v místech napojení na konstrukci vysílače. 27 m nad zem lze vystoupat po pochozí rampě, dál po toč. schodišti. Horní plošiny 63 / 66 m nad zemí. Dolní plošina 10 m nad zemí pro účely náboženských i jiných setkání. Kříž na nižší věži a silueta kalichu mezi věžemi plní estetickou funkci. Při pohledu zdálky tvoří věže jednotný celek (což je z hlediska vizuálního dojmu při pohledu na vrchol Javořice velké plus), jakýsi poutní velekostel.
Srovnejte: na Křemešníku je kostel a stožár vysílače/rozhledny opodál. Zde všechny tři účely plní jediná struktura.

Zde střídmější verze předcházejícího návrhu – bez bezbariérové rampy a jakéhokoliv opláštění. Jsme přesvědčeni, že jde o velice pohledné dílo.

Vysílačo-rozhledno-kostel II


Následují další návrhy řešení dostavby či přestavby vysílače:

Přestavba vysílače na rozhlednu (jeden z mnoha návrhů)

———

Maxirozhledna v ose vysílače

———

Javořice - kolosální rozhledna


5. «Stezka v korunách stromů» od Míchovy skály až k vrcholu Javořice

«Že nehneme se stezkou v oblacích a dotacích? Tady je! Konečně stezka, která má smysl.»

Stezka v korunách stromů
Stezka v korunách stromů
 • Základní myšlenka: Mnoha lidem (ponejvíc dětem) připadá klesání cestou k Javořici od Míchovy skály podivné. Stezka toto klesání, překlenutím údolí, odstraňuje
 • Stezka dokonale zužitkovává tuto přímou stoupavou cestu k Javořici, známou jako «Štráf F»
 • Stezka je se «Štráfem F» rovnoběžná, vede pouze cca 40 m mimo, aby přiléhala přímo k ose vysílače (pro maximalizaci estetické hodnoty a minimalizaci rušení níže umístěných antén vysílače)
 • Délka stezky – až 1600 m
 • Stezka stoupá pod úhlem cca 3,5 ° ze «Štráfu F» poblíž Míchovy skály. Ústí na Javořici ve výšce minimálně 870 m n.m., kde je zakončena hlavním pilířem (rozhlednou)
 • Celá konstrukce se v podstatě velmi podobá lanovce (žádný strach, firmy stavějící pražské a ostravské mosty předem vyloučíme)
 • Stezka buď zavěšena na lanech na cca 60metrových pilířích (stále velmi úhledné řešení, v porovnání např. se soustavou 150metrových větrníků na vrcholu německých hor) , nebo v podobě mostu (nákladnější řešení) na 40metrových pilířích. Materiál pilířů: beton nebo ocel, případně kombinace
 • Pochozí povrch stezky – dřevěná prkna se spárami; hladký pohyb kočárků/vozíčků v obou směrech umožňuje čtveřice lišt beze spár
 • Zákaz vjezdu kol/motocyklů; vstup na stezku hlídán personálem
 • Zábradlí tvořeno napnutým ocelovým pletivem
 • Stezka návštěvnicky zatraktivňuje rovinatou cestu štráfem od Řásné
 • Stezka vhodně rozkládá turistický provoz do dvou míst – tím, že je přístup na rozhlednu umožněn jak «sportovně» přímo z Javořice, tak «vycházkovým tempem» a bezbariérově od Míchovy skály
 • Mimoúrovňové křížení pro klid kamenné památky: Stezka křižuje pěšinu k Míchově skále pod nebo nad ní a pokračuje dál, aby vyústila v dostatečné vzdálenosti od skalního útvaru. Návštěvnící mají na výběr, zda navštíví Míchovu skálu, nebo stezku, a nedochází tak k nežádoucímu průniku těch nejvíce «konzumních» návštěvníků stezky, kteří by jinak mohli lehce sejít k Míchově skále, aby zde vykonali potřebu nebo něco horšího.

6. Kalich-Pochodeň
«Na první pohled stožár vedení vysokého napětí, na ten druhý umělecké dílo.»

Kalich-Pochodeň


7. Symbiont (různá řešení)
«Velmi funkcionalistická řešení. Zdálky to může vypadat, že u vysílače stojí stavební jeřáb. Tyto návrhy nakukují vysílači přes rameno, neboť vědí, že právě nad samotným vrcholem Javořice je nejlepší rozhled.»

———

———

———

Verze «kolotoč»


8. Váza (různá řešení)
«Velmi pragmatické řešení, vlastně postrádající jakýkoli design. Na což většina rozhledu-chtivých turistů stejně vůbec nehledí. Důležité je přece občerstvení! V současnosti je podobné řešení uvažováno pro novou rozhlednu Rusalka na Božím Daru.»

———

Verze «váza»


9. «Kostel» (různá řešení)

———

———

———


10. Kráčející kalich


11. Kalich-Příhradová věž


12. Kotvený kalich (různá řešení)

———

———

———

Kotvený «kalich» s bezbariérovou rampou


13. Kalich-Tubus


14. Betonový kalich


15. Kalich-Koš


16. Nová věž
Zcela nová věž s kombinovanou funkcí vysílače a rozhledny


Reklamy

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑

%d bloggers like this: