Návrhy

Níže si můžete prohlédnout naše návrhy rozhleden pro Javořici. Takto si věru představujeme, že by na vrcholu Javořice mohla rozhledna vypadat.

Pokud jsme náhodou některé méně perspektivní návrhy opomněli, můžete je nalézt ZDE.

Proč jsou návrhy takové, jaké jsou? O designu si počtěte ZDE.

Vidíte to hezčeji? Pošlete nám svoje skici na rozhlednajavorice(zavinovačka)seznam(tečka)cz .

A jakou rozhlednu si přeje hlas lidu? Klikněte ZDE a uvidíte výsledky ankety.


1. Vznášející se kalich
«Velmi sebevědomé – přesto však lehké – řešení, které si vytvoří druhý vrchol Javořice, kdekoli se postaví.»

2. Harfový kalich
«Pietní stavba s vlastní intimní zónou – pohled k vysílači je odstíněn hradbou lan.»

(Pozn.: Středový «sloup» je v horní části rozšířen laminátovým opláštěním pro případ umístění zakrytých antén. Bez tohoto opláštění by byl celý tvar štíhlejší.)

3. Diamantový kalich
«Jak až může být ladná a štíhlá rozhledna s bezbariérovou stezkou ústící 40 m nad zemí? Takhle.»

Diamantový kalich

4. Přestavba vysílače (různá řešení)

«Řešení rozhledny v ose vysílače je vždy velmi sympatické.»

Maxirozhledna v ose vysílače

———

Javořice - kolosální rozhledna

5. «Stezka v korunách stromů» od Míchovy skály až k vrcholu Javořice

«Že nehneme se stezkou v oblacích a dotacích? Tady je! Konečně stezka, která má smysl.»

Stezka v korunách stromů
Stezka v korunách stromů
 • Základní myšlenka: Mnoha lidem (ponejvíc dětem) připadá klesání cestou k Javořici od Míchovy skály podivné. Stezka ho, překlenutím údolí, odstraňuje
 • Stezka dokonale zužitkovává tuto přímou stoupavou cestu k Javořici, známou jako «Štráf F»
 • Stezka je se «Štráfem F» rovnoběžná, vede pouze cca 40 m mimo, aby přiléhala přímo k ose vysílače (pro maximalizaci estetické hodnoty a minimalizaci rušení níže umístěných antén vysílače)
 • Délka stezky – až 1600 m
 • Stezka stoupá pod úhlem cca 3,5 ° ze «Štráfu F» poblíž Míchovy skály. Ústí na Javořici do výšky minimálně 870 m n.m., kde je zakončena hlavním pilířem (rozhlednou)
 • Celá konstrukce se v podstatě velmi podobá lanovce
 • Stezka buď zavěšena na lanech na cca 60metrových pilířích (stále velmi úhledné řešení, v porovnání např. se soustavou 150metrových větrníků na vrcholu německých hor) , nebo v podobě mostu (nákladnější řešení) na 40metrových pilířích. Materiál pilířů: beton nebo ocel, případně kombinace
 • Pochozí povrch stezky – dřevěná prkna se spárami; hladký pohyb kočárků/vozíčků v obou směrech umožňuje čtveřice lišt beze spár
 • Zákaz vjezdu kol/motocyklů; vstup na stezku hlídán personálem
 • Zábradlí tvořeno napnutým ocelovým pletivem
 • Stezka návštěvnicky zatraktivňuje rovinatou cestu štráfem od Řásné
 • Stezka vhodně rozkládá turistický provoz do dvou míst – tím, že je přístup na rozhlednu umožněn jak «sportovně» přímo z Javořice, tak «vycházkovým tempem» a bezbariérově od Míchovy skály
 • Mimoúrovňové křížení pro klid kamenné památky: Stezka křižuje pěšinu k Míchově skále pod nebo nad ní a pokračuje dál, aby vyústila v dostatečné vzdálenosti od skalního útvaru. Návštěvnící mají na výběr, zda navštíví Míchovu skálu, nebo stezku, a nedochází tak k nežádoucímu průniku těch nejvíce «konzumních» návštěvníků stezky, kteří by jinak mohli lehce sejít k Míchově skále, aby zde vykonali potřebu nebo něco horšího.

6. Kalich-Pochodeň
«Na první pohled stožár vedení vysokého napětí, na ten druhý umělecké dílo.»

Kalich-Pochodeň

7. Symbiont (různá řešení)
«Velmi funkcionalistická řešení. Zdálky to může vypadat, že u vysílače stojí stavební jeřáb. Tyto návrhy nakukují vysílači přes rameno, neboť vědí, že právě nad samotným vrcholem Javořice je nejlepší rozhled.»

———

———

———

Verze «kolotoč»

8. Váza (různá řešení)
«Velmi pragmatické řešení, vlastně postrádající jakýkoli design. Na což většina rozhledu-chtivých turistů stejně vůbec nehledí. Důležité je přece občerstvení! V současnosti je podobné řešení uvažováno pro novou rozhlednu Rusalka na Božím Daru.»

———

Verze «váza»

Verze «váza»

Verze «váza»

9. «Kostel» (různá řešení)

———

———

———

10. Kráčející kalich

11. Kalich-Příhradová věž

12. Kotvený kalich (různá řešení)

———

———

———

Kotvený «kalich» s bezbariérovou rampou

13. Kalich-Tubus

14. Betonový kalich

15. Kalich-Koš

16. Nová věž


Reklamy

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑

%d bloggers like this: