Návrhy

Níže si můžete prohlédnout naše návrhy rozhleden pro Javořici. Takto si věru představujeme, že by na vrcholu Javořice mohla rozhledna vypadat.

Pokud jsme náhodou některé méně perspektivní návrhy opomněli, můžete je nalézt ZDE.

Proč jsou návrhy takové, jaké jsou? O designu si počtěte ZDE.

Vidíte to hezčeji? Pošlete nám svoje skici (ale můžete i skicy) na rozhlednajavorice(zavinovačka)seznam(tečka)cz .

A jakou rozhlednu si přeje hlas lidu? Klikněte ZDE a uvidíte výsledky ankety.

Náš cíl je však jasný – rozhledna s (nejvrchnější) vyhlídkovou plošinou ve výšce alespoň 900 m n. m.


1. «Dostavba» vysílače (různá řešení)

«Jednotný celek rozhledny a vysílače na vrcholu hory vypadá vždy nejlépe – a především mnohem elegantněji, než dvě odděleně stojící věže. Je to vlastně jediné chytré řešení. Temelín nedostavíme ani za dvě stě let, ale tohle by se zvládnout dalo. (Přečtěte si ZDE, jak si vysílač na Javořici představovali geekové před 60 lety!)»

A

Vysílačo-rozhledno-kostel

Rozhlednokostel

Stožár vysílače ponechán v původní podobě, pouze vkusně opláštěn (do výšky 100 m). Vedle něj druhá věž – prvních 27 m nad zemí železobeton, výš klidně ocel. I této věži dodává tvar nenosné opláštění. Pojistný systém lan/táhel stabilizuje konstrukci, aby nebyla omezena statika vysílače. Uvnitř opláštění nižší věže prostor pro antény. Všechny části konstrukce v místech styku s lidským činitelem – ale i v napojení na konstrukci vysílače – maximálně odolné proti úmyslnému poškození. 27 m nad zem lze vystoupat po pochozí lávce, dál po točitém schodišti. Horní plošiny 63 a 66 m nad zemí. Dolní plošina 10 m nad zemí pro účely náboženských i jiných setkání. Kříž na nižší věži a silueta kalichu mezi věžemi plní estetickou funkci. Při pohledu zdálky tvoří věže jednotný celek, jakýsi poutní velekostel. Srovnejte: na Křemešníku je kostel a stožár vysílače/rozhledny opodál. Zde všechny tři účely plní jediná struktura.


Zde střídmější verze předcházejícího návrhu – bez bezbariérové lávky a jakéhokoliv opláštění:

B

Vysílačo-rozhledno-kostel II


Ještě jednodušší verze. Dva prohnuté ocelové sloupy (na každém z nich je podvěšeno točité schodiště) jistí tři lanové kotvy.
Čtyři vyhlídkové ochozy jsou 26, 60, 63 a 66 metrů nad zemí. Vzdušná konstrukce, která usiluje vzhůru a celkově splývá s vysokým vysílačem. Taková (pří)stavba konečně ani nemusí být nazývána rozhlednou – vždyť jde pouze o vertikální prodloužení cesty na Javořici, technické opatření k umožnění výhledu, o zpřístupňující doplněk k vysílači.:

C


Následují další návrhy dostavby či přestavby vysílače:

Maxirozhledna v ose vysílače

———

Javořice - kolosální rozhledna


2. Vznášející se kalich
«Velmi sebevědomé – přesto však lehké – řešení, které si vytvoří druhý vrchol Javořice, kdekoli se postaví.»

Přízemí je zastřešeno zavěšenou konstrukcí s poloprůsvitnou plachtovinou – v zájmu kultivace prostoru pro účely pietních shromáždění a ceremoniálů.


3. Harfový kalich
«Pietní stavba s vlastní intimní zónou – pohled k vysílači je odstíněn hradbou lan.»

(Pozn.: Středový «sloup» je v horní části rozšířen laminátovým opláštěním pro případ umístění zakrytých antén, bude-li třeba některé přesunout ze stožáru vysílače. Bez tohoto opláštění by byl celý tvar štíhlejší.)


4. «Stezka v korunách stromů» od Míchovy skály až k vrcholu Javořice

«Že nehneme se stezkou v oblacích a dotacích? Tady je! Konečně stezka, která má smysl.»

Stezka v korunách stromů
Stezka v korunách stromů
 • Základní myšlenka: Mnoha lidem (ponejvíc dětem) připadá klesání cestou k Javořici od Míchovy skály podivné. Stezka toto klesání, překlenutím údolí, odstraňuje
 • Stezka dokonale zužitkovává tuto přímou stoupavou cestu k Javořici, známou jako «Štráf F»
 • Stezka je se «Štráfem F» rovnoběžná, vede pouze cca 40 m mimo, aby přiléhala přímo k ose vysílače (pro maximalizaci estetické hodnoty a minimalizaci rušení níže umístěných antén vysílače)
 • Délka stezky – až 1600 m
 • Stezka stoupá pod úhlem cca 3,5 ° ze «Štráfu F» poblíž Míchovy skály. Ústí na Javořici ve výšce minimálně 870 m n.m., kde je zakončena hlavním pilířem (rozhlednou)
 • Celá konstrukce se v podstatě velmi podobá lanovce (žádný strach, firmy stavějící pražské a ostravské mosty předem vyloučíme)
 • Stezka buď zavěšena na lanech na cca 60metrových pilířích (stále velmi úhledné řešení, v porovnání např. se soustavou 250metrových větrníků na vrcholech německých hor) , nebo v podobě mostu (nákladnější řešení) na 40metrových pilířích. Materiál pilířů: beton nebo ocel, případně kombinace
 • Pochozí povrch stezky – dřevěná prkna se spárami; hladký pohyb kočárků/vozíčků v obou směrech umožňuje čtveřice lišt beze spár
 • Zákaz vjezdu kol/motocyklů; vstup na stezku hlídán personálem
 • Zábradlí tvořeno ocelovým pletivem
 • Čidla průhybu/výkmitu s alarmem zabraňující přetížení konstrukce; sloupy opatřeny únikovými schodišti
 • Stezka návštěvnicky zatraktivňuje rovinatou cestu štráfem od Řásné
 • Stezka vhodně rozkládá turistický provoz do dvou míst – tím, že je přístup na rozhlednu umožněn jak «sportovně» přímo z Javořice, tak «vycházkovým tempem» a bezbariérově od Míchovy skály
 • Mimoúrovňové křížení pro klid kamenné památky: Stezka křižuje pěšinu k Míchově skále pod nebo nad ní a pokračuje dál, aby vyústila v dostatečné vzdálenosti od skalního útvaru. Návštěvnící mají na výběr, zda navštíví Míchovu skálu, nebo stezku, a nedochází tak k nežádoucímu průniku těch nejvíce «konzumních» návštěvníků stezky, kteří by jinak mohli lehce sejít k Míchově skále, aby zde vykonali potřebu nebo něco horšího.

Tato stezka alespoň nevypadá jako zřícená horská dráha nebo zvětšenina odpadkového koše, jak je u podobných stezek obvyklé, nicméně je zřejmé, že výsledný estetický dojem zde velmi závisí na rozpočtu díla. Méně odvážné řešení, spoléhající na typizované betonové sloupy s malým rozponem, nelze označit za ošklivé, ale do kýžené ladnosti a elegance mu stále cosi schází – viz 370 m dlouhá stezka «Waldwipfelweg Sankt Englmar» z roku 2008.


5. Kalich-Pochodeň
«Na první pohled stožár vedení vysokého napětí, na ten druhý umělecké dílo.»

Kalich-Pochodeň


6. Symbiont (různá řešení)
«Velmi funkcionalistická řešení. Zdálky to může vypadat, že u vysílače stojí stavební jeřáb. Tyto návrhy nakukují vysílači přes rameno, neboť vědí, že právě nad samotným vrcholem Javořice je nejlepší rozhled.»

———

———

———

Verze «kolotoč»


7. Váza (různá řešení)
«Velmi pragmatické řešení, vlastně postrádající jakýkoli design. Na což většina rozhledu-chtivých turistů stejně vůbec nehledí. Důležité je přece občerstvení! V současnosti je podobné řešení uvažováno pro novou rozhlednu Rusalka na Božím Daru.»

———

Verze «váza»


8. «Kostel» (různá řešení)

———

———

———


9. Kráčející kalich


10. Kalich-Příhradová věž


11. Kotvený kalich (různá řešení)

———

———

———

Kotvený «kalich» s bezbariérovou lávkou


12. Kalich-Tubus


13. Betonový kalich


14. Kalich-Koš

«Jak až může být ladná a štíhlá rozhledna s bezbariérovou stezkou ústící 40 m nad zemí? Inu, třeba takhle:»

Diamantový kalich


15. Nová věž
Zcela nová věž s kombinovanou funkcí vysílače a rozhledny


Každý úspěšný designer se musí ptát, jak by to nakreslil Pininfarina…


Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑

%d blogerům se to líbí: