Stavební manifest

Co si myslíme o výšce rozhledny, činnosti vysílače a dalších záležitostech

1. Od počátku se nejjistěji jeví varianta rozhledny umístěné jižně od stožáru vysílače, ve vzdálenosti 100 až 250 m.

2. Navzdory obecně rozšířené mýlce jsme přesvědčeni, že z objektivního provozního hlediska vysílače může v tomto směru stát prakticky jakákoli věž zasahující možná až do pásma 100 m nad vrchol Javořice.

3. Není tedy pravdou, že výška rozhledny by měla jakkoli záviset na výšce ochozů vysílače, z nichž nejnižší je pouhých 30 m a nejvyšší (rozrážeč ledu) cca 55 m nad vrcholem Javořice.

4. Lze předpokládat, že houževnaté antény umístěné na těchto ochozech si s «překážkou» v podobě rozhledny hravě poradí, podobně jako si (ne)dokáží poradit i s dvojvrším Hradisko-Pivničky ve shodném jižním směru.

5. Pokud se tento předpoklad v některém případě nenaplní, stále existuje možnost anténu přesunout výš na vysílač, případně na rozhlednu. Návrhy rozhleden ostatně počítají s technologickým zázemím i s prostory pro umístění antén.

6. Nejvíce estetické řešení – rozhlednu přistavěnou v ose stávajícího vysílače – považujeme i nadále za velmi vhodné i proveditelné, ač s teoreticky zvýšeným rizikem požáru či jiného poškození vysílače, pročež lze chápat jeho provozovatele, že ani s tímto teoretickým svízelem nechce mít nic společného. Toto řešení proto stále více opouštíme.

7. Všechny pohledy k Javořici jasně vyjevují disproporčnost a směšnost přehnaně nízké rozhledny, nějakého toho 25–30metrového posedu, jaký se už dnes krčí vedle vysílače.

8. Relativně vysoká rozhledna je naopak přínosem i pro dobrou viditelnost některých dalekých vrcholů, viditelných exkluzivně z Javořice, pročež by bylo nemoudré tuto exkluzivitu jen tak zahodit. Např. Sněžku lze nad Javořicí kvalitně pozorovat z výšky 880 m n.m., Pavlovské vrchy s vysílačem Děvín z výšky 900 m n.m.

9. Nejen proto právě rozhlednu s nejvyšším vyhlídkovým ochozem v úrovni 900 m n.m. považujeme za dostatečnou, estetickou a Javořice hodnou, ale také za proveditelnou. Vzhledem k takové výšce rozhledny a tím i možné mohutnosti její spodní stavby se nabízí, aby rozhledna ve své nižší části disponovala bezbariérovým chodníkem, dovedeným v takovém případě minimálně do výšky 870 m n.m.

10. V souvislosti s blízkostí vysílače si uvědomujeme jediné skutečné úskalí, kterým je Celý článek →

Reklamy
Featured post

Poznámky

Co by nemělo zapadnout

Červen 2017

  • Vznesen dotaz na technické oddělení Českého rozhlasu, zda by bylo možno zahájit vysílání ČRo Brno z Javořice (podobně jako z Kleti vysílá ČRo Č. Budějovice). Analogový rozhlas brněnské stanice z Javořice dosud (leden 2018) nevysílá. Možná jsme se měli zeptat někoho úplně jiného.

Říjen 2017

Památka zesnulých na Javořici

Vrchol Javořice jako památník?

Na Míchově skále, ani ne dva kilometry od Javořice, hýří v návštěvní sezóně – zejména mladí – návštěvníci elánem a adrenalinem. Kolik «volů» i jadrnějších výrazů už pohltily stromy kolem skal. Ale to není stížnost. To všechno je lidské.

Jsou přece naopak i dny, kdy mnoho návštěvníků ke skalám nepřichází, a těch nemnoho jen tiše rozjímá. Nad mohutnými skalisky, která tu stojí celé věky, se člověk snadno zamyslí nad pomíjivostí života; vzpomíná, koho v životě potkal
a měl rád, kdo z jeho života odešel, a kdo už se nikdy nevrátí, neboť odešel i z tohoto celého světa.

Toto zadumání může pokračovat i, jde-li člověk od Míchovy skály směrem k Javořici. Monotónní, zcela rovná cesta lesem, poskytuje člověku prostor i pro jeho nejchmurnější myšlenky. Celý článek →

Mapa rozhledu

Elektrizující výhled na Temelín i páru Dukovan

Prakticky se z vrcholu Javořice zatím nelze rozhlédnout, tak jsme se rozhlédli teoreticky – z výšky 880 m n.m.
Celý článek →

Featured post

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑