Anketa k podobě rozhledny

Od 20. 7. do 29. 9. 2016 probíhala v přístřešku na vrcholu Javořice anketa o rozhledně.
1604 hlasů (95 %) bylo pro rozhlednu, 89 (5 %) bylo proti. Hlasovalo se i o možné podobě rozhledny – výsledky vidíte dole.

Poznámka: Po 29. 9. 2016 přibyly další návrhy rozhleden (viz ZDE), které se tedy v anketě nemohly objevit.

V srpnu 2016 také krátká (jen asi týdenní) anketa prozkoumala náhled na podobu Míchovy skály. Pouze 20 % návštěvníků bylo pro vykácení blízkého okolí, zatímco 80 % bylo proti.

V rámci ankety byly zpracovány i nejrůznější poznámky, které návštěvníci k tématu vypsali, a které se týkaly např. občerstvení a transportu.
Rozbor těchto poznámek najdete ZDE.


 

 


Vyhodnocení ankety

Vůle lidu v hlasování o podobě rozhledny mne nepřekvapila.
Silný požadavek na «bezeschodovou» rozhlednu považuji za zcela oprávněný. Ne snad proto, že už existují všelijaké stezky v oblacích a v dotacích (tak proč nemít něco podobného na Javořici).
Na Javořici se rozhledna s pochozí či pojezdovou rampou skutečně velmi hodí. Než se člověk dobere vrcholu Javořice, mnohý padá vyčerpáním – je to zkrátka pořádná dálka od civilizace. A ještě se pak plahočit po schodech…

Dvě první místa proto zaujímají naprosto neobjevné návrhy rozhleden s pochozí rampou, jejichž konstrukce je v různých podobách obtočená kolem vysílače.
Toto banální řešení je přes svou nespornou genialitu z několika důvodů jaksi nešťastné. Je samozřejmě velmi účelné, ale kvůli tomu zcela rezignuje na svou podobu, která v podstatě nemůže připomínat nic jiného, než jakési lešení pod (či kolem) vysílače. Není také pochyb o tom, že zrovna první dva návrhy příliš (či spíš vůbec) nevyhovují názoru provozovatele vysílače, pro nějž je území vymezené plotem posvátné.

Třetí nejlépe přijatý návrh je o poznání designově dokonalejší, byť už není bezbariérový. Jasně sděluje, že nechce mít s vysílačem nic společného a jen tak mimochodem mu «nakukuje přes rameno», neboť zrovna nad vrcholem je nejlepší výhled.

Na čtvrtém místě se umístil experiment, který by asi spolkl množství lepeného dřeva. Podobné rozhledny stojí všude v Turecku – pardon, Německu – a říká se jim stezky. Tahle stezka má navíc zvláštní prostřední věž. Ničím jiným než kolosálností ale asi tento návrh zajímavý není.

Páté místo náleží další «bezeschodové» rozhledně, která je opět velmi mohutná.

Šesté místo je překvapením – čekal jsem, že tento návrh nebude pochopen a umístí se mnohem hůř. Jednoduchá kotvená konstrukce, připomínající můj oblíbený kalich, se řešením podobá rozhledně Hýlačka. A jistě by šel i vylepšit, aby vypadal ještě elegantněji.

Sedmé místo. «Rozhlednokostel» – jak mne poprvé napadl, tak jsem ho nakreslil. Návrh má své chyby, ale umístil se velmi dobře, což mne těší.

O osmé místo se dělí dva návrhy. Rozhledna s centrálním nosným tubusem – buď ocelovým, nebo betonovým –, k němuž jsou připevněny jednotlivé plošiny. Velmi jednoduchý návrh, který nevypadá špatně.

Druhý návrh ocelové rozhledny je podobně jednoduchý, ale na ilustraci vypadá poněkud kostrbatě.

Deváté místo. Jedna věž, nebo dvě věže? Velmi štíhlý návrh jakoby přepůleného stožáru nemá ke kráse daleko.

Desáté místo. Ještě štíhlejší stožár, tentokrát kotvený. Takto tenké vysoké konstrukce vypadají skvěle a často se i skvěle kývou ve větru, proto musí být vše dobře vymyšleno.

Jedenácté místo. Můj oblíbený návrh. Ocelová rozhledna vypadající velmi sebevědomě a přitom vzdušně připomíná kalich nebo pochodeň. Ideálně by měla být vysoká aspoň 80 m. Ne snad kvůli nějakým přízemním závodům «kdo výš», nýbrž kvůli tomu, že v opačném případě bude tato konstrukce vždy vypadat jako zmenšenina, a tudíž nepatřičně.

O jedenácté místo se dělí i o poznání méně elegantní – ale stále pěkná – ocelová konstrukce.

Dvanácté místo. Úžasná železobetonová věž – protože dřevo už každého nudí a používat ocel si za chvíli budou moci dovolit jenom v Číně.

Třinácté místo. Rozhledna nízké konstrukce, tj. vysoká nejvýše pouhých 15 až 20 m. Nevíme ale, která, neboť grafické rozlišení tohoto návrhu na typ A (rozhledna se schodištěm), B (rozhlednová rampa) a C (rozhlednový násep) bylo vypracováno až v průběhu ankety.

Teprve až čtrnácté místo si vysloužila velmi odvážná štíhlá ocelová konstrukce, která na ilustračním snímku vypadá ještě o něco odvážněji, neboť má trochu zkreslenou perspektivu.

Patnácté místo. Tři hlasující si vybrali skvělou rozhlednu v podobě rampy zavěšené na kotvených stožárech, třebaže výška plošiny nad zemí nepřesáhne cca 20 m, kvůli čemuž by možná bylo záhodno pokácet pár stromů.

Šestnácté místo. Celkem elegantní návrh si vysloužil pouhé dva hlasy, což je naprostá záhada. Asi všem připomíná vytrženou stoličku, a ne kalich…

Sedmnácté místo. Rozhlednový násep či val obdržel jediný, ale navíc podtržený, a tudíž přednostní hlas. Asi od někoho, kdo jezdí rád s Tatrou plnou hlíny. Na první pohled velmi odvážný návrh, relativizující nadmořskou výšku Javořice. Na ten druhý zajímavé řešení problému rozhledny.


Reklamy

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑

%d bloggers like this: